Pan Flute

Dawn Chorus

Babbling Brook

Reset

Motion Sickness affirms He Whakaputanga and Te Tiriti o Waitangi as the cornerstone of Aotearoa.

He karanga whakaaraara I tō mai I te mana o te whakapapa kia toitoi te hiahia ki te wero ārai mate urutā.

Fight For Your Whakapapa

Whānau Ora Commissioning Agency

Me hoki mahara ki te motu e noho taratahi ana ki te mate Delta e horapa whānuitia ki te motu me te torutoru o ngā rauemi whakaora I te tangata- Ka kōhukihuki te hiahia kia wero ārai mate urutā te iwi. Engari he iti noa te Māori I werohia, nā ngā whakaaro pākehā kia aro ki te tangata kotahi engari anō te oranga o te whānau kua kore te Māori e aro atu.

I hua ake te hiahia o Whānau Ora ki tētahi kaupapa nā te Māori, mō te Māori, ka karangahia te whānau kia werohia rātou. Ka puta mai tēnei whakatairanga ‘Whawhai mō tō whakapapa’, kia pāorooro te karanga kia pohewa ake ngā maumaharatanga ki ngā mate urutā o mua kia ora ai tātou I tēnei rā, kia tū uru kahikatea tātou ki te whakahōnore I te kaha o rātou mā me te whakapeto ngoi kia pūmau ai te oranga o ngā uri whakaheke.

20 Million + Campaign Impressions

Over 50% Of Eligible Unvaccinated Māori Received Their First Dose During The Campaign Period

35,000+ Devices Seen At Vaccination Centres Post Mobile Map Ad Exposure

An unprecedented response to a by Māori for Māori healthcare campaign.